Rugtest
kramp

Spierkramp (nachtelijke kuitkramp)

Spierkrampen (nachtelijke kuitkramp)

Na beantwoorden van de vragen krijgt u een advies om de spierkrampen te verminderen.

Nachtelijke spierkrampen zijn plotseling optredende, pijnlijke, onwillekeurige, doorgaans in de kuitspier gelokaliseerde contracties die 's nachts optreden en de slaap verstoren. De krampen kunnen seconden tot zelfs minuten aanhouden en aanvalsgewijs optreden.
Spierkramp kan bij voorbeeld tijdens sporten ontstaan door overbelasting van een spier , omdat het lichaam de afvalstoffen die in de spier gevormd worden niet snel genoeg kan afvoeren. Een prikkeling van de zenuwen of een verhoogde gevoeligheid van de spier voor zenuwprikkels kunnen ook spierkrampen veroorzaken.
Wat precies de oorzaak is van nachtelijke kuitkramp is niet bekend.
Nachtelijke kuitkrampen komen op latere leeftijd veel voor, het wijst niet op een bepaalde ziekte. De ernst en uitgebreidheid van de krampen is erg wisselend.
Sommige mensen hebben het af en toe, anderen elke nacht. Meestal treedt de kramp op in de voeten of de kuiten, soms in het hele been en een enkele keer ook op andere plaatsen in het lichaam.

Sommige ziekten kunnen in theorie een verhoogde gevoeligheid voor spierkrampen veroorzaken, maar hierover is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek voorhanden.
Sommige medicijnen kunnen in theorie een verhoogde prikkelbaarheid van de spieren geven, ook hiernaar is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek verricht.
Wat is dan de basis van de behandeling van nachtelijke spierkrampen?
Van sommige medicijnen is bekend dat ze de prikkelbaarheid van de spieren verminderen of de normale geleiding van de zenuwen herstellen. Van een aantal van deze medicijnen is uit ervaring bekend dat ze de nachtelijke kuitkrampen verminderen, maar verder wetenschappelijk onderzoek is nodig.

Deze site vraagt u naar het soort spierkramp dat u heeft, naar een aantal ziekten en naar een aantal medicijnen die u mogelijk gebruikt.
Daarna volgt een advies. U wordt ook gevraagd om na een aantal weken de vragen opnieuw te beantwoorden, om te zien hoe goed het advies geholpen heeft en om eventueel aanvullend advies te geven.