nederlands nederlands
english english
english english

Voorwaarden voor het gebruik van de site knieklachten

De informatie in knietest is niet bedoeld als vervanging voor een medisch consult, maar is bedoeld om een rugpijnklacht beter te begrijpen en om u voor te bereiden op een gesprek met uw arts of fysiotherapeut. Het is altijd beter om een arts te raadplegen, zeker als de klachten langer duren. Als service is er een pagina met links naar andere sites. De maker van knietest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of eventuele veranderingen die daarin aangebracht worden.
Lees deze voorwaarden voor u de website gebruikt. Als u de website gebruikt, dan gaat u accoord met onderstaande voorwaarden:

1. Alle informatie op knietest is bedoeld als voorlichting en of onderwijs. Het is niet bedoeld om een medisch consult te vervangen. Niets op deze site of eventuele correspondentie via email is bedoeld om een medisch consult te vervangen en mag dan ook niet beschouwd worden als een individueel medisch advies. Waar een advies beschreven wordt, is dit een algemeen advies, het wil niet zeggen dat het ook voor uw individuele situatie van toepassing is.
Knietest is een onafhankelijke site en beveelt niet een bepaalde vorm van therapie, product of medicatie aan. Het gebruik van de gegeven informatie, de beslissing voor een bepaalde therapie of het kopen van bepaalde producten of medicijnen die op deze site of de sites waarnaar verwezen wordt, genoemd worden, is geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid. De maker van knietest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van de informatie van deze site of sites waarnaar verwezen wordt.

2. Als service is er een pagina met links naar andere websites. De maker van knietest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of eventuele veranderingen die daarin aangebracht worden.

3. De inhoud van knietest mag naar wens gecopieerd en gebruikt worden indien de herkomst vermeld wordt, maar de maker van knietest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

4. Door gebruik te maken van deze site stemt u er mee in de makers, eigenaar en adviseurs van deze site te vrijwaren van alle gevolgen van het gebruik of geheel of gedeeltelijk kopieren van deze site. Knietest aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid vanwege handelingen of beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze sites of de sites waarnaar verwezen wordt, noch over correspondentie die naar aanleiding van deze site gevoerd wordt.