Rugtest
knie

Klik hier als u het zelfonderzoek naar knieklachten wilt doen.

Diagnose

retropatelaire chondropathie

Advies

Retropatellaire chondropatie , ook wel patella femoraal syndroom genoemd, is een afwijking waarbij lichte beschadigingen bestaan aan het kraakbeen aan de achterzijde van de knieschijf. Vermoedelijk gaat het om een chronische of herhaalde overbelasting.
De pijn is diffuus rond de knieschijf te voelen en is geleidelijk ontstaan. Bij springen, hurken, hardlopen, fietsen, traplopen of met gebogen benen zitten, kan de pijn erger worden. De knie voelt instabiel aan en kan het gevoel geven er doorheen te zakken. Ook kan de knie soms moeilijk worden bewogen of kan het bewegen gepaard gaan met kraken of haperen.
Normaal bewegen, vermijden van overbelasing, goed letten op secundaire oorzaken zijn de belangrijkste adviezen
Voor pijnbestrijding zie medicatie.

Mogelijke interne risicofactoren zijn de volgende:
- Verminderde kracht van de spieren en banden rondom de knieschijf. De spieren moeten behalve de knie strekken de knieschijf op de juiste plaats houden. Met name de binnenzijde van de bovenbeenspier moet hiervoor zorgen. Bij verminderde spierkracht verloopt dit slechter waardoor de knieschijf verkeerd kan sporen.
- Door starheid, verminderde lenigheid van de spieren en banden kan de knieschijf ook verkeerd sporen.
- Afwijkingen van de voetvorm en/of stand van de benen, vooral X-benen in combinatie met het naar binnen kantelen van de voet. Ook het lopen met de knieŽn naar binnen gedraaid vormt een risico.
- Afwijkingen aan de vorm of stand van de knieschijf zelf.
- Overgewicht.
- Deze blessure komt relatief veel voor bij meisjes in of kort na de groeispurt.

Externe factoren zijn omgevingsfactoren, zoals ondergrond, weersomstandigheden, training en sportuitrusting.
-Training
Een plotselinge, grote verhoging van de trainingsintensiteit of -omvang vormt een risico. Ook bepaalde trainingsvormen, zoals springen en heuveltraining, op en af, zijn berucht, evenals het lopen op een harde ondergrond. Een slechte looptechniek wordt tevens genoemd als een mogelijke risicofactor. Voor alle sporters die veel lopen is het belangrijk een goede looptechniek aan te leren.
Onvoldoende warming-up en cooling-down vormt ook een risicofactor.
- Sportuitrusting
Mogelijke oorzaken hebben vooral met het schoeisel te maken. Schoenen moeten geschikt zijn voor uw voeten. Daarnaast is het belangrijk dat uw schoenen geschikt zijn voor uw trainingsgewoonten en dat u niet te lang op oude schoenen doorloopt. Voor sportschoenen geldt dat deze maximaal 2 jaar hun specifieke kwaliteiten behouden, dit is wel bij minimaal gebruik (1 uur per week). Bij intensief gebruik (10 uur per week) gaan sportschoenen ongeveer drie maanden mee.

Wat kan ik zelf doen als deze blessure ontstaan is?
Reageer alert op pijnklachten tijdens de warming-up. Dit is niet normaal en kan wijzen op een beginnende blessure.

Doortrainen of rust nemen?
In het beginstadium van deze klacht is het nog goed mogelijk om door te trainen, wel moet de trainingsomvang en -intensiteit teruggebracht worden om de irritatie te laten genezen. Heuveltrainingen en springen moeten uit het trainingsschema worden gehaald, omdat dit een te grote belasting vormt voor de knie. Wanneer u, ondanks deze maatregelen, toch last krijgt van de knie kunt u de training beter staken.

Alternatieve training
Er zijn verschillende andere trainingsvormen te bedenken, zoals zwemmen en cardiofitness. Activiteiten waarbij uw voeten uw volledige gewicht moeten dragen kunnen een te hoge belasting voor de knie vormen en zijn dus minder geschikt.

Geschikte oefeningen
Spierversterkende oefeningen van met name de bovenbeenspieren kunnen helpen om de klachten te verminderen. Vooral versterking van de binnenzijde kan een positief effect hebben. Er worden enkele oefeningen beschreven die geschikt zijn voor dit doel. Het streven is om de oefeningen 10 series van 10 herhalingen te doen, waarbij geldt dat u moet stoppen zodra de pijn toeneemt.

Oefening 1
Ga met de rug op de grond liggen steunend op de ellebogen. Til het been gestrekt op en trek daarbij de tenen naar u toe, houd dit 3 seconden vast en leg het been weer rustig terug.
Oefening 2
Uitvalspas. Maak een grote pas waarbij het achterste been gestrekt blijft en het voorste gebogen wordt, sta hierbij op de buitenzijde van de voet. Zak voorzichtig een stukje door het voorste been en let daarbij op dat de knie recht naar voren buigt, houd het gewicht op de buitenzijde van de voet.

Wanneer de klachten na 4 weken niet verbetern is het verstandig om met uw huisarts te overleggen.
Meer informatie
Knieschijfklachten bij jeugdigen.
De informatie van deze pagina is grotendeels overgenomen van: gezondvgz