Rugtest
knie

Klik hier als u het zelfonderzoek naar knieklachten wilt doen.

Diagnose

Muis

Advies

Osteochondritis dissecans (gewrichtsmuis) is een aandoening waarbij door een lokale bloedingsstoornis een stukje bot van de knie afsterft. Dit stukje bot kan loslaten van het gewrichtsoppervlak maar is niet altijd het geval.
Vooral bij zwaardere belasting en draaibewegingen zullen de klachten toenemen.
Wanneer de aandoening voortduurt, wordt de knie snel dik bij inspanning. Men probeert het been te ontzien door de knie te draaien, zodat het plekje niet tegen het onderbeen aanduwt.
Als het stukje bot los komt te liggen, kunnen er slotverschijnselen optreden en kan de knie niet meer gestrekt worden.

Dit is meestal het gevolg van artrose of een doorbloedingsstoornis. Over het algemeen verdwijnen de klachten na enige weken tot maanden vanzelf weer. Het is zelden nodig dat (een wat groter brokstuk) operatief verwijderd moet worden.
meer informatie