Rugtest
hand

Klik hier als u het zelfonderzoek naar hand en polsklachten wilt doen.

Diagnose

Ziekte van Kienbock (lunatomalacie of asecptische botnecrose van het os lunatum)

Advies

Tussen de middenhand en de pols ligt de handwortel. De handwortel bestaat uit acht botjes. De ziekte van Kienb�ck of lunatomalacie is een aandoening aan ��n van die acht botjes: het os lunatum.
Bij iemand met de ziekte van Kienb�ck krijgt het lunatum te weinig of helemaal geen bloed. Daardoor sterft het botje af. Het lichaam ruimt het dode bot op en maakt nieuw, levend bot aan. Wanneer dit gebeurt, is het botje zachter en verzwakt. Blijft iemand zijn of haar hand op dezelfde manier gebruiken en belasten, kan het botje inzakken (collaps). Door het inzakken van het botje komt er ruimte vrij. De overige handwortelbeentjes verschuiven om die ruimte in te nemen. Het gevolg is dat de handwortel vervormt en de werking van de hand wordt verstoord.

Oorzaken:
 • avasculaire botnecrose zonder bekende oorzaak (dit kan op meerdere plaatsen in het lichaam voorkomen).
 • ulna minus variant, hierbij is de ellepijp te kort aangelegd.
 • jicht
 • gebruik van corticosteroiden
 • sikkelcelziekte

 • klachten:
  Afhankelijk van het stadium:
 • eerst alleen wat ongemak,
 • daarna toenemend pijn aan de rugzijde van de pols in het midden iets meer naar de kant van de pink: pijn bij druk en bij vermoeidheid (na werken met belasting van de pols)
 • zwelling ter plaatse van de pijn
 • verminderde kracht in de pols


 • R�ntgenologische diagnose:
 • Graad 1 geen afwijkingen te zien op de r�ntgenfoto
 • Graad 2 verhoogde dichtheid van het os lunatum
 • Graad 3a inzakking van het os lunatum, geen afwijkingen aan het os capitatum
 • Graad 3b inzakking van het os lunatum met rotatie van het os capitatum
 • Graad 4 slijtage rond het os lunatum (haakvorming, gewrichtsspleet vernauwing)

 • Behandeling is meestal chirurgisch en afhankelijk van het stadium en de klachten.